דף הבית  > אודות
מרכז המועצות האזוריות - מי אנחנו

 

מרכז המועצות האזוריות בישראל הוא ארגון ארצי של כל המועצות האזוריות בארץ הרשום מבחינה משפטית כעמותה.


מראשית היווסדן התאפיינו המועצות האזוריות בצביון התיישבותי חקלאי, ובשל היותן רשות מקומית המורכבת משני רבדים שלטוניים, רובד מקומי ורובד אזורי-שלטוני, נתייחדו המועצות האזוריות באופי עבודתן ובנושאי פעילותן. דבר זה הביא להקמתו של הארגון הארצי הנקרא "מרכז המועצות האזוריות", כמסגרת עצמאית ונפרדת מ"מרכז השלטון המקומי בישראל".


על מפת ארץ ישראל יש 54 מועצות אזוריות וכולן חברות במרכז המועצות האזוריות בישראל. ההנהלה הנבחרת היא בת 20 חברים ומורכבת מראשי מועצות אזוריות המייצגים את כל הסקטורים ההתיישבותיים.


בתחומי המועצות האזוריות יש למעלה מ–970 יישובים. אוכלוסייתן מונה מעל ל-700,000 נפש המהווים 8% מאוכלוסיית המדינה. בה בעת בתחומי שיפוטן של המועצות האזוריות כלולים כ-85% משטחי המדינה. המועצות האזוריות מהוות 22% מכלל הרשויות המקומיות בישראל.

 

 

תפקידי מרכז המועצות האזוריות:

 

  • מ.מ.א מייצג את המועצות האזוריות בפני משרדי הממשלה ומוסדות המדינה.
  • מ.מ.א קובע מדיניות ומנחה את המועצות לפעול בהתאם למדיניות זו.
  • מ.מ.א חותם בשם המועצות האזוריות על הסכמים בתחומים שונים עם משרדי הממשלה וגופים ציבוריים אחרים.
  • מ.מ.א הינו גוף מעסיקים יציג הרשאי לחתום על הסכמי עבודה החלים על עובדי מ.מ.א
  • מ.מ.א עוסק בפעולות תיאום בין המוא"ז לבין עצמן, ביניהן לבין משרדי ממשלה וביניהן לבין גופים ציבוריים במדינה, כולל בבעיות עקרוניות הנוגעות ליישובים שבתחומן.
  • הנהלת מ.מ.א מהווה מוסד בוררות ואליה מביאות המועצות האזוריות להחלטה ולפסיקה נושאים שונים, ויכוחים או בירורים המצריכים הכרעה.
  • מ.מ.א פועל בשיתוף עם תנועות ההתיישבות בארץ ומכוון את עשייתו תוך כיבוד והתחשבות בעקרונות ובאורח החיים שהיישובים בתחומי המועצות האזוריות קבעו לעצמם.

 

<< הקודם הבא >>
גירסה להדפסה שלח לחבר