תפקידי הועדה

 • ליווי הנושאים הכלכליים המטופלים ברמת מקרו ע"י מרכז המועצות האזוריות, כגון: מענק איזון, קריטריונים למענקי פיתוח, מדד סוציואקונומי, מדד טיפוח ועוד.
 • בחינת הנושאים הספציפיים העולים כל שנת תקציב בחוק ההסדרים וחוק התקציב.
 • המלצות הועדה לאחר דיוניה מועברות להנהלת מרכז המועצות האזוריות לבחינה ולקבלת החלטות.

תחומי עיסוק הועדה

 1. חוק התקציב, חוק ההסדרים.
 2. מדד סוציואקונומי.
 3. מדד טיפוח.
 4. מודל מענק תגבור ביוב במועצות האזוריות.
 5. מענק איזון ומענקי פתוח.
 6. גיוס הון חוץ בנקאי.
 7. הצעת חוק העיריות.
 8. כנס כלכלי שנתי.

חברי הוועדה

שם תפקיד מועצה טלפון נייד דוא"ל
אלי ברכה ראש המועצה חוף השרון 09-9596502 052-8064448 [email protected]
יו"ר הועדה
יוסי קנדלשטיין ראש מו"א גדרות 88549103 050-7239830 [email protected]
ניר זמיר ראש מו"א בני שמעון 89915801 050-5645070 [email protected]
יצחק חולבסקי ראש מו"א  מגידו 49598453 052-3790600 [email protected]
דוד יפרח ראש מו"א שדות דן 732230626 050-5354882 [email protected]
  יוגב שריד  תנועת המושבים  המושבים 03-6099300 050-3040430 [email protected]
משה ליבר ראש המועצה חבל יבנה 08-8622100 050-5315620 [email protected]
גיורא זלץ ראש המועצה  הגליל העליון 04-6816620 052-3222215 [email protected]
דורון שידלוב ראש המועצה ברנר 08-9413390 054-4275124 [email protected]
מנשה דוד גזבר עמק חפר 09-8981640 054-9290122 [email protected]
דגן לוין היחידה הכלכלית הקיבוצית 6925333 054-6741350 [email protected]
ישראל מלאכי גזבר מטה בנימין 29977236 052-6051105 [email protected]
יוסי שמעוני גזבר עמק חפר 04-6816625 054-4959017 [email protected]
נתן קוסקס גזבר מנשה 04-6177303 052-8902333 [email protected]
יצחק אגוזי גזבר דרום השרון 03-9000550 054-4533552 [email protected]
שמעון קרן צבי גזבר שער הנגב 08-6806218 054-6755123 [email protected]
צחי ורמוס מנכ"ל יובלי העמק 04-6520043   [email protected]
אלון היימן מנכ"ל החברה הכלכלית עמק חפר 09-8981674 054-4921643 [email protected]
אריק דאובה גזבר נחל שורק   052-8990202 [email protected]
דוד גמליאלי גזבר גזר 08-9274055 052-4879978 [email protected]
אלון מררי רו"ח אלון מררי ושות' 03-5625211 050-5354890 [email protected]
הדסה אלמוג כלכלנית מרכז המועצות 36235286 050-5984499 [email protected]
איציק אשכנזי מנהל  מרכז המועצות 03-6929918 050-5313133 [email protected]