העיסוק בנושאי הביטחון וההיערכות לחירום מקיף תחומים רבים ומייצר ממשקים עם משרדי ממשלה וגורמי חירום וביטחון.

למועצות האזוריות מאפיינים ייחודיים, הנובעים מאוכלוסייה מגוונת בישובים קטנים, באופן יחסי, בעלי מאפיינים שונים (מושבים, קיבוצים, ישובים קהילתיים, ישובי מגזר המיעוטים) ובפריסה גאוגרפית רחבה.

בימי שגרה אנשי הביטחון במועצות האזוריות עוסקים בנושאי הביטחון השוטף:

 • אבטחה (מוסדות חינוך, אירועים ועוד).
 • מענה לאירועים, כגון: שריפות, תאונות ואירועים פליליים.
 • היערכות להתמודדות עם מצבי חירום- החל ממלחמה, דרך אסונות וכלה ברעידת אדמה, הן ברמת המועצות והן ברמת הישובים (צח"י).

במצבי החירום עוסקים אנשי הביטחון במספר נושאים:

 • טיפול באירועים בשטח.
 • תאום מול גורמי הביטחון, החירום וההצלה.
 • מענה ביטחוני לישובים.
 • ניהול מרכזי ההפעלה של המועצות.

המטרות המרכזיות של תחום הביטחון וההיערכות לחירום הן:

 • ייצוג האינטרסים של המועצות האזוריות מול משרדי הממשלה וגורמי הביטחון, החירום וההצלה.
 • תאום נושאים משותפים ופעילות משותפת עם התנועות ההתיישבותיות.
 • ריכוז עבודות מטה רלוונטיות.

תחומי העיסוק העיקריים:

 • ריכוז תכנית "מלונית" (פינוי וקליטת מפונים מישובי קווי העימות).
 • קידום נושא הצח"י (בשיתוף עם תחום הרווחה).
 • ריכוז הטיפול בנושא המאבק בפשיעה החקלאית (בשיתוף עם תחום חקלאות, קיימות וסביבה).
 • שיפור המענה לביטחון השוטף ולתחושת הביטחון.