מרכז השלטון האזורי הינו גוף ייחודי המייצג את המרחב הכפרי בישראל ואת כל המועצות האזוריות, מול רשויות וגופים ממשלתיים בגיבוש מדיניות והתמודדות עם חסמים ובקידום חקיקה.

  • גוף מתכלל המגן על המרחב הכפרי בראייה לאומית רחבה, ומשמר את רוח הכפר והחקלאות בישראל
  • גוף יישומי המחויב לשמירה על איזון, לכידות ומניעת אפליה בין יישובי המועצות האזוריות השונים בחלוקתם למרחבים אזוריים
  • גוף מקצועי הבוחן נושאים וצרכים משותפים למרחב הכפרי ולחלקיו השונים, ויוצר שותפויות רלוונטיות כדי להשיג יתרון לגודל, ולמקסם תועלות לטובת המועצות האזוריות והשטחים הפתוחים בישראל.
  • גוף מומחה השואף להוות מקור לידע ונוהלי עבודה יישומיים בעולמות התוכן של המרחב הכפרי

 

 

תוכניות עבודה ממא.pdf