הפעם האחרונה בה ביקרתי במפעלי התעשייה האווירית היתה אי שם בשנת 2016 עם שר הבטחון. היום ביקרתי במקום המיוחד הזה שוב. תודה גדולה ליאיר כץ, מזכיר ארגון העובדים המסור, שעושה לילות כימים למען עובדי התעשייה האווירית, על אירוח למופת. זכיתי לחזות בפאר היצירה הישראלית בחטיבת המל"טים, ובמחלקות נוספות שהשתיקה יפה להן.חשוב לשמור על עצמאות החברה וכוחה. אנו חבים לה חוב גדול!

איציק אשכנזי, מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות

ביקור במפעלי התעשייה האווירית