ביום חמישי 11.3.21 ביקר מטה מרכז השלטון האזורי בישראל עם יו"ר ומנכ"ל המרכז - בשורה של מועצות אזוריות בדרום. הסיורים התקיימו במועצת אשכול , שער הנגב וחוף אשקלון.