לכבוד ראשי מועצות
מנכ"לים
מנהלי אגפי חינוך

המשרד להגנת הסביבה מפרסם קול קורא - פעילויות לקידום חינוך בנושא משבר האקלים במערכת החינוך ובקהילה לשנות הלימודים תשפ"ד-תשפ"ה (9/2023 עד 8/2025) < לקול הקורא לחצו כאן >

הקרן לשמירת הניקיון מבקשת לתמוך בפעילות חינוכיות בנושא התמודדות עם משבר האקלים: הסתגלות לשינויי אקלים (אדפטציה) והפחתת פליטות, אפחות (מיטיגציה) בשלושת הפרקים הבאים:

  • הסמכת בתי ספר ירוקים
  • פעילויות לקידום חינוך בנושא התמודדות עם משבר האקלים במהלך רשותי רחב במערכת החינוך (בתי ספר וגני ילדים)
  • פעילויות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה במטרה לקדם הערכות להתמודדות עם משבר האקלים

במסגרת זו, רשות המגישה בקשה לקול קורא זה חייבת להגיש בקשה שתעמוד בכל אלה:
- על הבקשה לכלול פעילות בכל אחת משתי שנות הפעילות.
- במהלך שתי השנים על הרשות לבצע פעילות בלפחות שני תחומים משלושת הפרקים נשוא קול קורא זה.
- התמיכה בכל בקשה/בנוגע לכל רשות מקומית, תינתן לגבי כל פרק שנכלל בבקשה בנוגע לכל שנה ושנה, עבור הביצוע הבא: ביצוע תהליך הסמכת בית ספר (פרק א'); פעילות רשותית במערכת החינוך.
- ביצוע פעילות רשותית בקהילה בנושא סביבה.

תאריך אחרון להגשה 31.08.2023.

קול קורא לקידום חינוך.pdf