החקלאות בישראל היא מובילה עולמית ופורצת דרך בכל הקשור לחדשנות ולפיתוח טכנולוגיות מתקדמות.

מרכז המועצות האזוריות מאמין כי אופיו המיוחד של הכפר בישראל נשען במידה רבה על חקלאות חזקה ויציבה, המספקת תוצרת טרייה ואיכותית לתושבי האזור.

מתוך כך מפעיל מרכז המועצות האזוריות את הוועדה החקלאית, אשר אמונה על יישום תכנית עבודה רב-שנתית המבוססת על עקרונות הקיימות. תכנית זו מקדמת הטמעת ערכים של חינוך לאהבת הארץ וטיפוח דור המשך בענפי החקלאות השונים.

המרכז פועל בשיתוף פעולה עם משרד החקלאות לקידום מדיניות, מיצוב ותמיכה בחקלאות הישראלית.