מרכז המועצות האזוריות מפעיל שני גופים מרכזיים:

1. הוועדה החקלאית
פועלת לחיזוק החקלאות והמרחב החקלאי בהיבטים אזוריים וארציים.

מטרות הוועדה:

  • קידום סביבה חקלאית המשתלבת במציאות החדשה של המרחב הכפרי.
  • הצגת החקלאות כנדבך בשמירה על השטחים הפתוחים ותרומות המערכת כתומכת סביבה וספק שרותי מערכת.
  • שימור המרחב הכפרי עם אופי חקלאי.
  • העצמה ושימור של דור המשך.
  • קידום החקלאות כערך- חינוך לערכים ואהבת הארץ, חקלאות מזינה, מיישבת ומקיימת.

בוועדה חברים יו"רים ורכזים של ועדות חקלאיות במועצות האזורית.

2. צוות מקצועי לניהול המרחב החקלאי

פועל לקידום התפישה המרחבית/אזורית, דרך חיזוק הועדות החקלאיות ויכולתן לפעול במרחב החקלאי. הצוות מתכנס באופן תדיר ועוסק במגוון הנושאים, הקשורים לקשר בין המועצות לחקלאות וכן מהווה כצוות תגובות.

תחומי הפעילות של שני הגופים:  

  • ייצוג החקלאות במועצות מול משרדי הממשלה ובכל המוסדות החקלאיים.
  • מעורבות בהליכי חקיקה ותקינה בחקלאות.
  • קביעת מדיניות רב-שנתית לחקלאות במרחב הכפרי.
  • תאום ושיתוף פעולה עם ארגונים חקלאיים.
  • חיזוק ושימור ענף החקלאות במועצות האזוריות בישראל.
  • קידום ממשקים של חקלאות וסביבה.
  • חיזוק הקשר בין התושבים לחקלאים ולחקלאות.
  • הכשרות של וועדות חקלאיות.

חברי הוועדה

שם ומשפחה תפקיד מועצה מייל
עובד נור ראש מועצה ויו"ר הועדה הגלבוע [email protected]
דוד יפרח ראש מועצה  שדות דן [email protected]
אייל בלום ראש מועצה ערבה תיכונה [email protected]
דני מורביה ראש מועצה לכיש [email protected]
אייל בצר ראש מועצה עמק יזרעאל [email protected]
דוד אלחייני ראש מועצה בקעת הירדן [email protected]
       
ירון פרידמן מנכ"ל  חוף הכרמל [email protected]
עזרא סידרנסקי מנכ"ל תאגיד מים מנשה [email protected]
איציק להב מנכ"ל תאגיד מים לב השרון [email protected]
מנשה דוד גזבר  עמק חפר [email protected]
ציון דקו רכז ועדה חקלאית עמק המעיינות [email protected]
משה בן שחר (טושקו) רכז ועדה חקלאית מגידו [email protected]
דודי קדוש רכז ועדה חקלאית תמר [email protected]
אבי רמות רכז ועדה חקלאית חבל אילות [email protected]
ויאר נועם רכז ועדה חקלאית בקעת הירדן [email protected]