פעילות חקלאית מלווה בתוצרי לוואי המוכרים כפסולות חקלאיות. לתוצרים אלו השלכות שליליות על הסביבה ועל רווחת האדם. ניהול נכון של תוצרים אלו יכול להפוך אותם ממטרד למשאב המהווה חומר גלם בעל ערך כלכלי.

תוצרי הלוואי של החקלאות מתחלקים לארבעה זרמים מרכזיים:

  1. פסולת צמחית- מחממות, מטעים ובתי אריזה.
  2. פרש בע"ח- מענף המקנה וענף הלול.
  3. פגרים- מענף החלב, המקנה, לול ומדגה.
  4. פלסטיק- יריעות כיסוי, רשתות, צנרת ומכלים של חומרי הדברה.

מרכז המועצות האזוריות פועל בשיתוף משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה לבניית מסמך מדניות לטיפול בפסולת החקלאית, מתוך אחריות משותפת לשמירה על הסביבה ואיכות החיים בכפר, לצד המשך פעילות חקלאית נקייה ומשגשגת.