קיימות (sustainability) היא השקפת עולם ששמה במרכז את האדם, מתוך הבנה שכולנו חלק ממארג החיים המזין ומקיים את כל היצורים על פני כדור הארץ. קיימות נועדה להבטיח כי השימוש שאנו עושים כיום במשאבים העומדים לרשותנו, לא יפגע במערכות האקולוגיות, החברתיות והכלכליות, וישמר משאבים אלו גם לדורות הבאים.

על פי תפיסת הקיימות, האתגר הוא לייצר רק את מה שבאמת נמצא במחסור. יש לפעול לא רק לשיקום המערכות האקולוגיות תומכות החיים של כדור הארץ, אלא גם לייצר אורח חיים מקיים ויצרני, אשר אינו מכלה את משאבי הטבע החיוניים להמשך קיומנו.

מרכז המועצות האזוריות מעודד יישום מדיניות מקיימת בכל הנוגע לניהול, פיתוח ושימור השטחים הפתוחים.

מרכז המועצות האזוריות יוזם ומקדם את תחום הקיימות במועצות האזוריות. הוא שותף פעיל בתוכנית האסטרטגית לחקלאות ולכפר של משרד החקלאות, וכן בתוכנית לצמיחה ירוקה והתוכנית לשימור מגוון ביולוגי של המשרד להגנת הסביבה.