קול קורא בעניין רכבים תפעוליים - אי יכולת לרכוש רכב תפעולי למשקים