תגובת מרכז השלטון האזורי להנחיית רח"ט אבטחה ורישוי למערך אבטחת מוסדות החינוך