בקשה לאפשר מועד ב נבצרים בבחינות בגרות מועדי החורף לכל תלמידי התיכונים