מכתב לשר האוצר ושרת הפנים- שיפוי בגין תביעות 197 בתכניות של דרכים ומסילות בשטחי מועצות אזוריות