קו התפר הפרוץ- מכתב לראש הממשלה ושר הביטחון בשם ראשי המועצות האזוריות בישראל


מכתב לרוהמ ושר הביטחון קו התפר 12.4.22.pdf