עדכון מרכז השלטון האזורי בנושא שביתת הסתדרות המורים