המועציאדה הראשונה באילת!


המועציאדה הראשונה באילת

מרכז השלטון האזורי בישראל שמח להודיע על קיום

המועציאדה

הראשונה באילת!

27-30/11/22 | מלון ישרוטל ספורט

SAVE THE DATE