תיקון אפליית המועצות האזוריות בחוק הטבות המס ליישובים- מכתב ליו"ר ועדת הכספים