עבודה מועדפת במסגרות הגיל הרך בחינוך ובחינוך המיוחד- צו השעה!