משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם: נוהל תמיכה בפסטיבלים וקידום מכירות תיירות כפרית 2024


לכבוד
ראשי מועצות אזוריות
מנכ"לים במועצות האזוריות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם: נוהל תמיכה בפסטיבלים וקידום מכירות תיירות כפרית 2024 >

במסגרת נוהל זה ניתן להגיש בקשות עד ליום 20.9.2023.

הבקשה תוגש באופן מקוון, באמצעות מערכת התמיכות המרכזית של משרד החקלאות, בקישור >

פניות בנושאים הנוגעים לאופן השימוש במערכת התמיכות המרכזית,  יופנו למוקד השירות והתמיכה של משרד החקלאות, בטל' 6016* .

ההגשה באמצעות מערכת התאנה תוסדר בימים הקרובים.

תפורסם הודעה על תאריך למפגש מקוון להנגשת הנוהל ודרכי ההגשה במערכת התאנה.

עד למועד ההגשה ניתן להתייעץ ולהיעזר במחוז משרד החקלאות ופיתוח הכפר הרלוונטי.

נוהל תמיכה לשנים 2024.pdf