ידיים עובדות הן אמצעי הייצור החשוב ביותר לחקלאות


ידיים עובדות הן אמצעי הייצור החשוב ביותר לחקלאות.

בעקבות המלחמה, פועלים חקלאים רבים מתאילנד עוזבים את המעסיקים שלהם, בשעה שפועלים פלסטינים אינם מורשים להיכנס לארץ.

המציאות הזו יצרה חוסר אדיר בידיים עובדות לצורך ייצור המזון בכל רחבי הארץ.

בוועדה בכנסת שסקרה את מצב העובדים הזרים בחקלאות, הילה אקרמן - מנהלת אגף חקלאות ואיכות סביבה במרכז השלטון האזורי, הציגה מספר פעולות שהמדינה יכולה לנקוט בהן לשימור העובדים התאילנדים.