הסרת חסמים בתחום התכנון והבניה


ועדת הפנים המשיכה את דיוניה בנושא הסרת חסמים בתחום התכנון והבניה.

לאחרונה תוקנו תקנות לשעת חירום לבניית ממ"ד עבור מגורים בהליך מהיר וללא צורך בהיתר בניה.

מילכה כרמל מנהלת אגף תכנון וקרקעות במרכז השלטון האזורי השתתפה בוועדה, ודרשה מנציגי הממשלה שיעניקו הקלות רגולטוריות לבניית מרחבים מוגנים גם עבור מבני ציבור וחינוך.

מדובר במרכיב חשוב בבניית החוסן הוא חזרתם של הילדים לשגרת חיים מסוימת ולמערכות החינוך הרשמי והבלתי פורמלי.