מילכה כרמל - מנהלת אגף תכנון וקרקעות במרכז השלטון האזורי, מביאה לידיעתנו בשורה חשובה הנוגעת לפרויקט קידום אישור ממ”דים


מילכה כרמל - מנהלת אגף תכנון וקרקעות במרכז השלטון האזורי, מביאה לידיעתנו בשורה חשובה הנוגעת לפרויקט קידום אישור ממ”דים.

כתוצאה ממלחמת “חרבות הברזל” ועל מנת לאפשר מיגון יעיל לאוכלוסייה, אושר תיקון לתקנות התכנון והבנייה וזה מאפשר פטור מהיתר בניה לצורך הקמת ממ”ד למבנים הבאים:

יחידת דיור צמודת קרקע או יחידת דיור בבניה נמוכה עד שתי קומות ללא הגבלה למספר יחידות הדיור בכל קומה.

תיקון זה מצטרף להוראת שעה העוסקת באפשרות להוסיף מרחב מוגן דירתי לבניין קיים, שאינו רב קומות, בהליך של רישוי בדרך מקוצרת.