הטיפול במפונים והמתפנים ברשויות המקומיות - נוסח מעודכן