ד"ר אסנת אייל, מנהלת אגף חינוך, רווחה וקהילה במרכז השלטון האזורי הופיעה היום בשני דיונים שונים בוועדת החינוך, התרבות והספורט בכנסת.


ד"ר אסנת אייל, מנהלת אגף חינוך, רווחה וקהילה במרכז השלטון האזורי הופיעה היום בשני דיונים שונים בוועדת החינוך, התרבות והספורט בכנסת.

בדיון הראשון ד"ר אייל נגעה בכמה מישורים שונים. בראש ובראשונה תפקידם של הפסיכולוגים בעבודה בבתי הספר בתקופה הזו, כאשר ישנה פגיעה רב מערכתית שלא משאירה ברירה אלא להגדיל את יחס התקינה של הפסיכולוגים בהקדם האפשרי.

"בעבודה עם התלמידים, הצוותים החינוכיים, היועצות וההורים, הפסיכולוג הינו דמות יציבה ותומכת באופן משמעותי. לכן ביישובי העוטף כמו גם ביישובים שקלטו את המפונים, הצורך לסייע לכולם התעצם ויש צורך לבחון את הדברים מנקודת מבט אחרת. כזו הכוללת את נתונים של בתי הספר והיישובים גם יחד, לראות מה סל מענים מעניק כיום ואת זה בדיוק לנהל וייעל.", ד"ר אייל הסבירה.

בדיון השני ד"ר אייל התייחסה בדבריה לתחום הגיל הרך.

נכון להיום משרד החינוך לא מעביר כספים עבור גני הילדים שאליהם פונו מאות ילדים מפונים, והוא גם אינו פועל להקמת גני ילדים חדשים שיוכלו לקלוט אותם, אלא ממשיך לפעול ללא הגדרות ברורות על סמך מבנים קיימים.

בנוסף, אין דחיפות לגיוס של כח אדם חדש, אם עבור קייטנות, תוכניות חוסן ועוד.

ד"ר אייל דחקה ביו"ר הוועדה להוביל לשינוי בסדרי העדיפויות והקצאת כספים עבור מטרות אלה בהקדם האפשרי.