"המתנה הגדולה ביותר שאנחנו יכולים להציע למדינה הי א חינוך הנוער" - קיקרו