הצבת מכונות אוטומטיות לאיסוף מיכלי משקה במועצות האזוריות