פרוטקול ישיבת ועדת הכלכלה מיום 4/1/17


סדר יום:
  1. קביעת דמי פיתוח, אשר אמורים להחליף את חוקי העזר העירוניים בנושאי פיתוח.
  2. צו ארנונה אחיד. את כל המידע אודות צו ארנונה אחיד תוכלו למצוא כאן
לקריאת פרוטוקול ישיבת הכלכלה המלא מיום 4.1.17- לחצו כאן