מדריך לניהול היישוב הכפרי


המדריך לניהול יישוב במגזר הכפרי הוא נדבך נוסף בארגז הכלים, העומד לרשות המנהיגות המקומית והאזורית במרחב הכפרי.המדריך נכתב על ידי אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, ומכיל מידע רב-חשיבות בקשת נושאים רחבה ומולטי-דיסציפלינרית, כפי שנדרשים לפעול כיום מנהלי היישובים ובעלי התפקידים בפירמידה הניהולית ביישוב הכפרי של שנות ה-2000.במדריך תמצאו את המסגרת החוקית, החברתית, הכלכלית והארגונית ואת הממשקים ביניהן, הן ברובד היישובי והן ברובד האזורי.מתקיים בו דיאלוג פורה בין האקדמיה ובין המעשה בשטח. על כן הוא כלי עבודה אמין ומהימן עבור כל מנהלי היישובים הכפריים.מדריך לניהול הישוב הכפרי