מושב 'תכנון בעידן משבר הדיור: ותמ"ל – הסיפור השלם' בכנס איגוד המתכננים


מושב 'תכנון בעידן משבר הדיור: "ותמ"ל - הסיפור השלם", אשר התקיים במסגרת כנס איגוד המתכננים, התקיים ביוזמת מרכז המועצות האזוריות ובשיתוף פעולה של החברה להגנת הטבע והאיחוד החקלאי. נציגי הותמ"ל סרבו להשתתף במושב ולהציג את עמדת הממשלה.המושב נסקר במאמרו של צפריר רינת ב"הארץ" ב- 02.03.17. ובין המרצים במושב היו אסף זנזורי - החברה להגנת הטבע ומילכה כרמל - מרכז המועצות האזוריות.במסגרת המושב התקיים פאנל, בו לקחו חלק: גב' סיגל מורן - ראשת מועצה אזורית בני שמעון, מר גבי שנער - מזכיר הועדה המקומית זבולון, עו"ד איריס האן - מנכ"לית החברה להגנת הטבע, פרופ' ערן פייטלסון - האונ' העברית, יועץ לשלטון המקומי בענייני תכנון, מר תמיר בן שחר - בן שחר צ'ימנסקי ושות' ויו"ר המושב עו"ד דודו קוכמן - האיחוד החקלאי.כל הדוברים במושב היו תמימי דעים, כי פעילות הועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור והתכנון המזורז של מאות אלפי יחידות דיור, הנו פתרון חלקי שעלול לגרום למשבר עתידי - הן בערים, על ידי הסטת כובד המשקל המונציפאלי לשכונות ענק פרבריות בשולי הערים, והן במרחב הכפרי עקב פיתוח זוחל והפקעה של מאות אלפי דונם של שטחים פתוחים וחקלאים, בעיקר מקו גדרה עד חדרה.סיגל מורן, ראש המועצה האזורית בני שמעון, ציינה את הבעייתיות בפתרון חלקי וקצר טווח וסברה, כי מוטל על הממשלה להכין תכנית אסטרטגית הבוחנת בין השאר, האם יש חשיבות לשימור החקלאות והישובים החקלאים במדינת ישראל.במהלך המושב עלתה קריאה ממספר אנשים בקהל, כי יש לאגד את נציגי הארגונים המקצועיים בתחום התכנון, הארגונים הלא ממשלתיים החברתיים והסביבתיים, האקדמיה, השלטון המקומי, המועצות האזוריות והתנועות המיישבות לתנועה נגד הותמ"ל והצגת אלטרנטיבה, המציעה פתרון למשבר מצד אחד, ומונעת נזקים לדורות הבאים מהצד השני.לצפייה במצגת שהוצגה במושב – לחצו כאן