הנחיות משרד החקלאות לפיזור זבל בשדות חקלאיים


לאור תלונות על מפגעי ריח כתוצאה מפיזור זבל בשדות חקלאיים אנו מצרפים למטה לעיונכם ושימושכם הנחיות משרד החקלאות לפיזור זבל.אנו מבקשים להקפיד על הנחיות של פיזור זבל ולהימנע מפיזור והצנעה של זבלים רטובים במיוחד ו"מסריחים" במיוחד וכן, זבל עופות ולולים לא מטופלים בקרבת ישובים כפריים ועירוניים.בכל שאלה מקצועית ניתן לפנות לאשר איזנקוט, מנהל תחום שרות שדה, שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר בטלפון: 050-6241429.הנחיות לפיזור זבל בחקלאות