פרוטקול ישיבת ועדת הכלכלה מיום 7/6/17


סדר יום:
  1. עדכון מודל מענק האיזון.
  2. נושא מדד יכולת מוניציפאלית.
  3. הצעת משרד הפנים לשינוי נוסחת עדכון מקדם הארנונה.
  4. אגרת פינוי פסולת מועדפת.
  5. נושא מדד פריפריאליות.
לצפייה בפרוטוקול המלא לחצו כאן