מרכז המועצות האזוריות לוקח חלק בוועידה למדע וסביבה


ביולי 2017 התקיימה הוועידה למדע וסביבה. לוועידה שני עקרונות מרכזיים: האחד, חשיפה ויצירת רב שיח על מחקרים ומיזמים בתחומי מדיניות, סביבה, חקלאות, תכנון וחינוך סביבתי והשני, יישום מדע במדיניות. לוועידה מגיעים חוקרים ואנשי אקדמיה, נציגים מקצועיים מכל משרדי הממשלה, תוכניות לאומיות של "ממשק" ו"צוערים לשרות המדינה", תושבים, אנשי חינוך ועוד.מרכז המועצות האזוריות לקח חלק ביום השני של הוועידה. ביום זה הצגנו בשני מושבים:במושב אגרואקולוגיה הצגנו מחקר משותף של מרכז המועצות האזוריות והמועצה האזורית עמק חפר בנושא ניטור חומרי הדברה כבסיס להסכמות בממשק חקלאות וקהילה.בפאנל השפעתם של תהליכים חברתיים קהילתיים על שימור ופיתוח קיימות הציג אוריאל בן חיים, ראש תחום חקלאות, קיימות וסביבה במרכז המועצות האזוריות, מצגת על תפקיד הקהילה בניהול ושימור המרחב הכפרי.[gallery link="file" ids="http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/07/WhatsApp-Image-2017-07-11-at-17.09.42.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/07/WhatsApp-Image-2017-07-11-at-17.15.07.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/07/WhatsApp-Image-2017-07-11-at-17.09.42-1.jpeg|"]