הסכם ונספחים, רשויות מקומיות / גוף מוכר, מכוח חוק האריזות סיכום ישיבה 18.7.17


לפניכם סיכום דיון בנושא הסכם רשויות מקומיות - גוף מוכר לתקופת ההכרה השנייה של ת.מ.י.ר, שנערך ב- 18.7.17 אצל גיא סמט - סמנכ"ל בכיר לשלטון מקומי ומנהל האריזות: לחצו כאן לקריאת סיכום הדיון.אנו קוראים לרשויות למלא את חובתן ולחתום על ההסכם ונספחיו. אנו בטוחים כי ניתן לפתור כל מחלוקת, אם עולה כזו, בין הצדדים. יחד נוכל להמשיך ליישם את ההפרדה במקור, הפחתת ההטמנה והעלאת אחוז המיחזור בישראל.