"אובדי אדמה" - ביקורת על תוכניות הוותמ"ל בידיעות אחרונות


המאבק נגד תוכניות הוותמ"ל אינו פוסק!והפעם כתבה מקיפה בנושא במוסף לשבת של ידיעות אחרונות, 16.11.17עמיר ריטוב, יו"ר מרכז המועצות האזוריות בישראל וראש מועצת לב השרון אומר בכתבה: "הדרך שהממשלה בחרה עשויה אולי לפתור זמנית בעיה אחת, אך תייצר תופעות לוואי הרסניות למרחב הכפרי. הפתרון של תכנון ובינוי שכונות על קרקע חקלאית פורייה, הוא צו הריסה לחקלאות הישראלית. מנגד יינזקו הערים כתוצאה מבנייה מסיבית ולא אחראית בשוליהן, תוך הזנחת מרכזי הערים והכל בתכנון לקוי של תשתיות, מבנים ותחבורה. זו תהיה בכייה לדורות".