דו"ח מספר 3: מעקב תקופתי אחר פעילות הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה למתחמים מועדפים לדיור (הוותמ"ל)


להלן עיקרי ממצאי הדו"ח:הוועדה למתחמים מועדפים לדיור (הוותמ"ל) החלה לפעול לפני למעלה משלוש שנים, על מנת לקצר את הליכי התכנון למגורים. דו"ח עדכני של החברה להגנת הטבע במלאת שלוש שנים לעבודת הוועדה מגלה כי למרות שהוועדה אישרה עד כה 34 תכניות, בהיקף של 95 אלף יחידות דיור, בפועל לא נבנתה אפילו יחידת דיור אחת! עוד מגלה הדו"ח, כי בעוד שהוועדה מקבלת 32% מההתנגדויות של משרדי הממשלה, מתקבלות רק 4% מההתנגדויות של הציבור, כאשר 84% מההתנגדויות של הציבור נדחות לחלוטין.סמנכ"ל החברה להגנת הטבע אמר בתגובה: "אנו קוראים לשר האוצר, שלא להאריך את עבודת הוועדה".לקריאה להפסקת פעילות הוותמ"ל מצטרף גם עמיר ריטוב - יו"ר מרכז המועצות האזוריות וראש מועצה אזורית לב השרון במכתב שיצא לאחרונה לשר האוצר, משה כחלון ולקבינט הדיור. "הוותמ"ל, ככלי המרכזי בו בחרה הממשלה להתמודדות עם משבר הדיור, מתגלה לאחר שלוש שנות עבודה כוועדה עוקפת תכנון ודמוקרטיה. הוועדה מאשרת במהירות עשרות אלפי יחידות דיור במחי יד על חשבון עשרות אלפי דונמים של קרקעות חקלאיות ושטחים פתוחים בשולי הערים".על פי הדו"ח של החברה להגנת הטבע, מתוך 86 התכניות שהוכרזו בקבינט הדיור, 19 טרם הגיעו לפתחה של הוועדה. מתוך ה - 67 שכן הגיעו לפתחה, 15 הן לפני דיון להפקדה, 4 תכניות הוחלט להפקיד אך טרם הופקדו בפועל, 10 תכניות הופקדו בפועל להתנגדויות, 34 אושרו ו-4 נגנזו. כלל התכניות שהוכרזו עד כה בקבינט הדיור, מתפרשות על שטח של 102 אלף דונם וכוללות כ – 300 אלף יחידות דיור.כאמור, מכלל 34 התכניות שאושרו עד כה, לא נבנתה עד היום, בלמעלה משלוש שנות פעילות הוועדה, ולו יחידת דיור אחת.החברה להגנת הטבע מציגה בדו"ח את הבעייתיות הגדולה בעבודת הוותמ"ל: הצורך הגדול ביחידות דיור הוא זה ששולט בעבודת הוועדה והתכנון הכולל של מוסדות ציבור, פתרונות תחבורה - ציבורית ופרטית, הוא משני בלבד, אם בכלל. הוועדה מקדמת בנייה חדשה, על גבי שטחים פתוחים ערכיים ועל גבי שטחים חקלאיים, לעתים קרובות - בניגוד לעמדת הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות.כמו כן, מציג הדוח את ההתנגדות ההולכת וגוברת של הציבור לעבודת הוועדה, הן מכיוונן של רשויות מקומיות והן מכיוונן של התאגדויות ציבוריות הקוראות לתכנון נכון יותר ומתחשב יותר, הרואה את כלל הגורמים ולא "סופר" יחידות דיור בלבד.על פי הדו"ח של החברה להגנת הטבע, הוועדה עושה שימוש בחוקרים ככלי עקיף לבחינה ושמיעה של התנגדויות. בפועל, החוקר משמש כערוץ עקיף בין ציבור המתנגדים לבין הוועדה. ממצאי הדו"ח מגלים: החוקרים דחו באופן מלא או חלקי 86% מההתנגדויות (ממשלתיות, רשויות מקומיות וציבור) ורק 14% התקבלו.הוגשו לוועדה בסך הכול 1,379 השגות - החוקרים קיבלו 187 מהן, 199 נדחו באופן חלקי, ו-993 נדחו לחלוטין.בדו"ח נמצא כי התנגדויות ממשלה מתקבלות באופן הנרחב ביותר: 32% מההתנגדויות הממשלה מתקבלות, לעומת 22% של השלטון המקומי ורק 4% מההתנגדויות של הציבור.מתוך סך ההתנגדויות של הציבור - 766: 30 התקבלו (4%), 91 נדחו באופן חלקי (12%) ו- 645 נדחו לגמרי (84%). לעומת זאת, מתוך סך ההתנגדויות של משרדי הממשלה – 225: 72 התקבלו (32%), 47 נדחו באופן חלקי (21%) ו-106 נדחו לגמרי (47%).מתוך סך ההתנגדויות של השלטון המקומי – 388: 85 התקבלו (22%), 61 נדחו באופן חלקי (16%) ו-242 נדחו לגמרי (62%).מבין מספר יחידות הדיור שהוכרזו, על פי מחוזות: 26% במחוז מרכז, 25% במחוז דרום, 18%במחוז צפון, 15% בחיפה, 10% בתל אביב ו- 3% בירושלים. לחצו כאן לדו"ח המלא