המחקר של פרופ' מיכאל סופר בנושא: "יחסי גומלין בין העיר והכפר בישראל"


פרופסור מיכאל סופר, יחד עם צוות חוקרים נוסף, מבצע מחקר בנושא: "יחסי גומלין בין העיר והכפר בישראל".ישראל נדיבי - מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות כותב:"כולנו מקווים שמחקר זה יוכל לסייע לשיתופי פעולה לטובת תושבי המועצות האזוריות כולם.פרופסור מיכאל סופר מלווה אותנו שנים רבות במחקרים רבים ובעצות טובות ואני מאמין שגם מחקר זה יוכל לתרום לחיזוקנו".