תוכניות מתאר חדשות למועצות האזוריות


מנהל התכנון החל לפני מספר חודשים במהלך לתכנון מחדש של המרחב הכפרי בישראל בעזרת תוכניות מתאר חדשות למועצות האזוריות. מטרת המהלך להגביל את קצב גידול האוכלוסייה במרחב הכפרי ולהפחית למינימום את שימושי קרקע שאינם קשורים לחקלאות. כמו כן, תחזק התוכנית את חיי הקהילה ביישובים הכפריים ואת הזיקה של האוכלוסייה המקומית לחקלאות.המועצות האזוריות מגידו ומרחבים נמצאות בעיצומו של ההליך התכנוני ובחודשים הקרובים יצטרפו אליהן עשר מועצות אזוריות נוספות: חוף השרון, לב השרון, עמק חפר, עמק יזרעאל, עמק המעיינות, מנשה, אלונה, שער הנגב, רמת נגב ושדות נגב.למידע המלא אודות ההליך, מוזמנים לקרוא בכתבה בכלכליסט, 8.2.18.