בית ספר של החגים‎


בעקבות החלטת משרד החינוך להוסיף עוד עשרה ימי לימוד בחופשות פסח וחנוכה, פנה ישראל נדיבי - מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות לשמואל אבואב - מנכ"ל משרד החינוך בבקשה לתקצב את ההסעות בשערת הימים הנוספים הללו.לפניכם הפנייה ומכתב התשובה:תשובתו של חיים הלפרין בנושא תקצוב הסעות תלמידיםתגובה למענה של משרד החינוך