מרכז המועצות יוצא למאבק נגד פעילות הותמ"ל


משרד החקלאות פרסם דו"ח שיוצא נגד התכנית של משה כחלון לקידום מהיר של תכנון שכונות ענק למגורים בשולי הערים.הנתונים בדו"ח הם עד סוף שנת 2016.

כעת לקראת בקשת שר האוצר וראש הממשלה בפנייתם מיום 14.1.2018 לאשר הארכת חוק הותמ"ל עד אוגוסט 2019 - יוצא מרכז המועצות האזוריות יחד עם גופים נוספים למאבק, על מנת לעצור את המהלך הבלתי הפיך והמשך הרס השטחים החקלאיים והפתוחים. במקום זאת, אנו קוראים לתכנון סדור ומושכל בראייה כוללת, תוך בחינת השיקולים, מניעת פרבור וחיזוק הערים והעירוניות.

הדו"ח שפרסם המשרד, יחד עם הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות, ההתיישבות והכפר, מתריע כי פעילות הותמ"ל שהוקמה כדי לקדם במהירות תכנון של שכונות ענק למגורים בשולי הערים, צפויה לפגוע פגיעה חמורה בכושר ייצור המזון ואספקת התוצרת הטרייה לאוכלוסיית ישראל. הסיבה: כ-50 אלף דונם של קרקע חקלאית מעובדת הוכרזו כשטחים המיועדים לבנייה למגורים."מדובר בפגיעה חמורה בכושר יצוא המזון ואספקת התוצרת הטרייה לאוכלוסיית ישראל, ובפגיעה בפרנסת היישובים החקלאיים, או החקלאים שאדמותיהם יילקחו", כך נכתב בדו"ח.מוזמנים לקרוא את הכתבה שפרסם דה מרקר בנושא ב-19/6/17: http://www.themarker.com/realestate/1.4179773לחצו כאן לקריאת הדו"ח המלא