עמדת מרכז המועצות האזוריות להגדלת יעד התכנון - פנייה לקבינט הדיור


עמיר ריטוב - יו"ר מרכז המועצות האזוריות וראש מועצה אזורית לב השרון פנה לשרי קבינט הדיור בנוגע להגדלת ייעד התכנון בשלוש השנים הקרובות ל-120,000 יחידות דיור.במכתב נכתב: "יש להבין שהגדלת יעדי התכנון יגרמו להפשרה מסיבית נוספת של שטחים פתוחים נרחבים, טבעיים וחקלאיים, לטובת ייעודי פיתוח. תכנון בעודף ניכר, משמעותו קביעה היום כיצד ייבנו שכונות המגורים גם בעוד שנים רבות ובכך לפגוע באיכות התכנון ובצרכי הדורות הבאים".פנייה לקבינט הדיור בנושא הגדלת מלאי התכנון