דיווח על דיונים שהתקיימו בכנסת בין התאריכים 5.2.18 - 28.2.18