מכתב פנייה למנכ"ל משרד החינוך בנושא חמישה ימי לימוד במרחב הכפרי


במכתב שכתב ישראל נדיבי -  מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות לשמואל אבואב - מנכ"ל משרד החינוך בנושא חמישה ימי לימוד במרחב הכפרי נכתב כך:
  1. לפני כ- 15 שנה הוחלט לאפשר מעבר לחמישה ימי לימוד לבתי ספר במועצות האזוריות.
  2. כתנאי לכך תתחייב המועצה לקיים פעילות לתלמידים. עלות הפעילות תחולק בין משרד החינוך, שהתחייב להחזיר לכל מועצה 33% מהחיסכון בהסעות.
  3. הורי תלמידים בכתות א'-ג' לא יישאו בתשלום הפעילות.
  4. משרד החינוך הפסיק את העברת הכספים לאחר שנה-שנתיים, אך המועצות האזוריות המשיכו כמובן בתכניות בימי ו'.
  5. חלק מהמועצות חייב גם את הורי א'-ג' בעלות הפעילות.
  6. מכיוון שלאחרונה יש אלינו פניות בנושא אני מבקש לקיים בקרוב דיון דחוף בנושא.
  7. למיטב הבנתי ישנן מספר חלופות:* ביטול פעילות ימי ו'.* העברת תשלום הפעילות ע"י משרד החינוך כפי המחויב.* ביטול ההוראה על פטור מתשלום לילדי א'-ג'.* חזרה ל 6 ימי לימוד.
  1. המשך המצב הקיים בו כל הוצאות הפעילות יושתו על המועצה האזורית אינו בא בחשבון.