הכנס השני לכלכלה מוניציפלית יתקיים ב- 25.6.18


הכנס השני לכלכלה מוניציפלית על שם סימה פריימן - סגנית הגזבר ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה יתקיים ב- 25.6.18 במכון לשלטון מקומי, אוניברסיטת תל–אביב. הכנס יעסוק בתל-אביב - עיר העתיד.הזמנות מפורטות וסדר יום יצאו בקרוב.אנא שריינו המועד ביומנכם!