אושרה החלטת מועצת רמ"י בדבר עידוד שיווק מגרשים למגורים בישובים של אגודות חקלאיות


מועצת רשות מקרקעי ישראל אשרה את ההצעה לבנייה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית, כהוראת שעה לשלוש שנים לעידוד שיווק מגרשים למגורים בתכנית בניין עיר תקפה.במסגרת ההצעה:א. הרשות תסייע למועצה בעלויות הפיתוח והשידרוג של תשתיות וותיקות, גובה הסיוע תלוי במיקום הגיאוגרפי של הישוב.ב. יינתן מענק לכל יחידת דיור. גובה המענק הכספי יקבע על פי מספר המגרשים שישווקו.ההצעה עברה לחתימת שר האוצר ותפורסם ברשומות בקרוב.לחצו כאן להצעה המלאה