התנגדות מרכז המועצות לחלק מתוכנית הותמ"ל בג'דיידה מכר נשאה פרי


ב- 22.5.18 התקיים דיון בותמ"ל בדבר הפקדת שתי תכניות לתוספת יח"ד משמעותית עבור המגזר הערבי בג'דיידה מכר, המשפיעות על שטחי מועצה אזורית משגב ומועצה אזורית מטה אשר. על אף שמרכז המועצות האזוריות לא הציג התנגדות לתוכנית ומכיר בחשיבותה, נמצאו בה פגמים לא ראויים בשלב ההפקדה. מרכז המועצות התריע על כך מראש בפני המועצות.מהנדס מועצת משגב ורכזת הותמ"ל במרכז המועצות האזוריות נכחו בדיון והציגו את התיקונים הנדרשים, כפי שהם מוצגים במכתבו של מהנדס משגב-ליאוניד מליקין.במהלך הדיון ניסו היזמים להכניס תוספת שטחים למסוף מטענים על חשבון שטח מועצה אזורית מטה אשר - תוספת שלא נדונה עד כה, אליה התנגדו באופן מוחלט רוב הנוכחים בדיון. רכזת הותמ"ל בבמרכז המועצות האזוריות ייצגה את עמדת מועצה אזורית מטה אשר, שנעדרו מהדיון אך התנגדו לתוספת הלא ראויה. לבסוף הוחלט שלא לאשר את התוספת למסוף המטענים ולערוך תיאומים עם מועצה אזורית מטה אשר- את החלטות המליאה ניתן למצוא כאן.המקרה מציף את חשיבות נוכחות נציגי מרכז המועצות בדיונים וערנותם של מהנדסי המועצות לתכניות הבעייתיות המוגשות בותמ"ל. אנו מבקשים ממהנדסי המועצות לעקוב אחר הזימונים שמתקבלים במועצה לדיוני הותמ"ל ולבדוק היטב את התכניות המוגשות, כדי לוודא שאין פגיעה במועצה. בכל מקרה של איתור פגיעה אנא יידעו את רכזת הותמ"ל במרכז המועצות האזוריות: [email protected].