מכתב בנושא: פינוי פסולת מבסיסי ומחנות צה"ל שבתחומי המועצות האזוריות


במכתב ששלח ישראל נדיבי - מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות לאלוף (מיל') אודי אדם - מנכ"ל משרד הביטחון