פרידה מאלי לופו ז"ל


בצער רב אנו מודיעים על לכתו בטרם עת של חברנו אלי לופו ז"ל,שכיהן כמנהל מחלקת חינוך וספורט במועצה אזורית רמת נגב.אנו משתתפים בצערה הכבד של המשפחה.מרכז המועצות האזוריות בישראלעמיר ריטוב - יו"רישראל נדיבי - מנכ"לוכל צוות עובדי מרכז המועצות