סיקור כנס "עתיד החקלאות והשטחים הפתוחים לנוכח משבר הדיור" בתקשורת